Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio’r siop ar 01545 571510 yn ystod ein oriau agor isod, neu anfon ebost i sianti@btinternet.com neu cysylltwch â ni trwy ein tudalen facebook ‘Sianti Llechi Cymreig-Sianti Welsh Slate’.

To contact us you can call us on 01545 571510 during our opening hours below, or send an email to sianti@btinternet.com or get in touch through our facebook page ‘Sianti Llechi Cymreig-Sianti Welsh Slate’.

Llun/Monday ~ AR GAU
Mawrth/Tuesday ~ 10:00-16:00
Mercher/Wednesday ~ 10:00-16:00
Iau/Thursday ~ 10:00-16:00
Gwener/Friday ~ 10:00-15:00
Sadwrn/Saturday ~ 10:00-13:00
Sul/Sunday ~ AR GAU

Amdanom Ni - About Us

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio’r siop ar 01545 571510 yn ystod ein oriau agor isod, neu anfon ebost i sianti@btinternet.com neu cysylltwch â ni trwy ein tudalen facebook ‘Sianti Llechi Cymreig-Sianti Welsh Slate’.

To contact us you can call us on 01545 571510 during our opening hours below, or send an email to sianti@btinternet.com or get in touch through our facebook page ‘Sianti Llechi Cymreig-Sianti Welsh Slate’.

Llun/Monday ~ AR GAU
Mawrth/Tuesday ~ 10:00-16:00
Mercher/Wednesday ~ 10:00-16:00
Iau/Thursday ~ 10:00-16:00
Gwener/Friday ~ 10:00-15:00
Sadwrn/Saturday ~ 10:00-13:00
Sul/Sunday ~ AR GAU

Mae Sianti yn arbenigo mewn nwyddau llechi Cymreig sy'n cael eu trin yn ein gweithdy ar safle'r siop yn Aberaeron. Cynhyrchir ein holl nwyddau llechi o ddeunyddiau crai o Gymru. Gallwn gynhyrchu darnau comisiwn bach a mawr, a dosbarthu i unrhyw ran o'r byd.

Os oes gennych gynllun neu syniad penodol yr hoffech weld yn cael ei gerfio ar Lechen Gymreig cysylltwch ​â ni. Rydym yn hapus i drafod eich syniadau boed yn fach neu'n fawr.

 

Sianti specialises in Welsh Slate produce that is produced in our workshop onsite in Aberaeron. All our produce is made from raw materials sourced in North Wales. We can produce small or large commission works, and distribute to any part of the world. If you have a particular design or idea that you would like to engraved on Welsh Slate please get in touch with us. We are happy to discuss your ideas big or small.