Enwau Tai  - Housename plaques

Polished 16" x 4"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio gyda'r cefndir wedi ei beintio'n wyn.
Polished Slate with the background painted in white.
Raised France font.
Polished 16"x 8"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio'n wyn.
Polished Slate painted in white.
Polished 14" x 4"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio'n wyn.
Polished Slate painted in white.
Tifania Medi font.
Polished 14" x 4"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio'n llwyd golau.
Polished Slate painted in light grey.
Apollo font.
Polished 14" x 10"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio'n arian.
Polished Slate painted in silver.
Times New Roman font.
Rustic 14" x 8"
Llechen Gymreig gydag ochrau naturiol wedi ei dorri â llaw.
Handcut rustic edged Welsh Slate.
Frutigo 65 font.
Rustic 16" x 7"
Darn unigryw o Lechen Gymreig wedi ei dorri'n anwastad.
An unique piece of Welsh Slate cut into a random shape.
Chancery font.
Rustic 15" x 10"
Darn o Lechen Gymreig gydag ochrau naturiol wedi ei dorri â llaw.
Handcut rustic edged Welsh Slate.
Incimar 2 font.
Polished 14" x 6"
Darn o Lechen wedi ei sgleinio a'i beintio yn wyn.
Polished Welsh Slate painted in white.
Riven 10" x 15"
Llun y teulu wedi ei beintio mewn llwyd golau.
Family image painted in light grey.
Celtic font.
Polished 14" x 4"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio yn wyn.
Polished Welsh Slate painted in white.
Chancery font.
Rustic 12" x 12"
Darn o Lechen Gymreig gydag ochrau naturiol wedi ei dorri â llaw a'i beintio mewn arian.
Handcut rustic edged Welsh Slate painted in silver.
Gentium font.
Polished 15" x 8"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio mewn arian.
Polished Welsh Slate painted in silver.
Gentium font.
Polished 6" x 4"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio'n wyn.
Polished Welsh Slate painted in white.
Polished 14" x 4"
Polished 12" x  4"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio mewn arian.
Polished Welsh Slate painted in silver.
Zurich font.
Polished 12" x 6"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio'n wyn.
Polished Welsh Slate painted in white.
Frutigo 65 font.
Polished 18" x 4"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio'n arian.
Polished Welsh Slate painted in silver.
Chancery font.
Polished with border 16" x 5"
Llechen Gymreig wedi ei sgleinio a'i beintio'n hufen gyda border.
Polished Welsh Slate with border painted in cream.
Gentium font.
Rustic 14" x 7"
Llechen Gymreig gydag ochrau naturiol wedi ei dorri â llaw.
Handcut rustic edged Welsh Slate.
Chancery font.
Rustic 18" x 8"
Llechen Gymreig gydag ochrau naturiol wedi ei dorri â llaw.
Handcut rustic edged Welsh Slate.
Gentium font.
Show More
Show More

Creuwyd gan / Created by  Sianti 2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Polished 16" x 4"

Llechen Gymreig wedi ei sgleinio gyda'r cefndir wedi ei beintio'n wyn. Polished Slate with the background painted in white. Raised France font.